skrót od ang. High bright, używany przez firmę Planar do oznaczania wyświetlaczy elektroluminescencyjnych o podwyższonej jasności.