skrót od ang. No ears, używany przez firmę Planar do oznaczania wyświetlaczy elektroluminescencyjnych w których nie występują boczne wypusty montażowe tzw. uszy montażowe