Funkcja automatycznego pomiaru offsetu enkodera absolutnego na silniku synchronicznym w falownikach Frenic Lift. Wyznaczenie kąta jest konieczne przed pierwszym uruchomieniem napędu z silnikiem synchronicznym (brak pomiaru lub pomiar niewłaściwe wykonany powoduje wystąpienie błędu Er6 lub OS). Pomiar odbywa się bez obrotu wirnika.