skrót od ang. Thin Film Electroluminescent, , technologia wytwarzania cienkowarstwowych wyśwetlaczy elektroluminescencyjnych opracowana na początku lat 80-tych w firmie Planar oraz Finlux. Polega na wykorzystaniu nieorganicznych związków jako warstwy emisyjnej.